در ابتدای فعالیت شما مشکلاتی وجود داشت ولی الان بی نهایت عالی و بدون مشکل داریم باهاتون همکاری میکنیم . عالی عالی