من یک سال از نرم افزار گرانس استفاده می کنم و وزن کارها رو قبل از ساخت به صورت دقیق بهم میگه … ممنون از نرم افزار خوبتون 🙂