من برنامه گرانس و دستگاه ماگنس رو تهیه کردم و الان 2 ساله بدون مشکل دارم استفاده میکنم. ممنونم بخاطر خدمات عالیتون