سورس مدل Max

|قدرت: 30W/50W |تایپ: H |عمر سورس: 100000 ساعت |درای یکسال گارنتی |نور قرمز داخلی : ندارد |تهویه هوا: هوا خنک 500d